הקטלוג המאוחד לישראל עבר לבית חדש בספריה הלאומית!

להלן קישור לאתר החדש:

http://uli.nli.org.il

The Union List of Israel (ULI) has been launched at it's new home -  the National Library of Israel!

The Link to the new site is:

http://uli.nli.org.il